Theo phía trong bờ biển Thuận An,
Đường ra Quảng Trị, phá Tam Giang.
Nước thành vũng lớn quanh ba ngã,
Cái nổi vòng cao thẳng một hàng.
Có tiếng nơi đây là ổ cướp,
Không nghe chốn ấy lập đồn quân.
Rào xây ngang dọc bao quanh khắp,
Chài lưới người ta cũng rộn ràng.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời