Một buổi trong rừng, chim “hít cô”
Nhẹ nhàng buông nhẹ xuống hư vô
Những tràng ngọc tiếng lâng trong gió.
Theo những dòng mây chảy lặng lờ.

Tôi nhớ trên đường bao vảy lá.
Mà thu vàng rụng những ngày khô…

Ừ sao không nhớ người trai trẻ,
Trò chuyện cùng tôi dưới ánh trăng ?
Đêm qua tan hội trong làng cuối,
Khi đứng bên cầu buộc giải khăn…

(Trích “Bến My Lăng”)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời