Tháng chạp bè xuôi nước toả dòng
Nửa đêm sương muối xuống mờ sông
Đồi xa chợt lửa khai hoang đỏ
Hơi ấm chuyền theo đến rạng đông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời