Ba năm trở lại đất sơn tràng
Bèo động ven nương, sắn thẳng hàng
Trong bếp, lửa rơm reo lép bép
Nhịp chày thay nhịp búa âm vang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời