Lục ngăn tủ mốc gặp tờ tranh
Từ tuổi hoa niên tiếc để dành
Mặt phấn chao nghiêng mày tố nữ
Trách đời để ố nét tinh anh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời