Tháng Ba, bến cảng ráng mưa vàng
Tàu phía trời Âu đến đổi hàng
Chiếc cẩu hiểu sâu lòng đất Việt
Xúc đầy tiếng hát trộn trong than

1-5-1982

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời