Mấy đêm thị trấn chẳng lên đèn
Ngõ cụt mưa dầm, tối nhá nhem
Muốn giở Liêu trai ra đọc lại
Sợ nhầm cội liễu tượng hình em

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời