Đất mới trồng vườn bỏ trúc tre
Vồng trang, cỏ xén tiện đường xe
Thu vầy nhạn bách, xuân oanh liễu
Con cuốc hờn chi chẳng gọi hè

10-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời