Chiều xưa chim bạch câu
Vỗ từ một chái lầu,
Bay qua bờ giếng lạnh.
Chim ơi, bay về đâu ?

Thu vàng đem nắng lại.
Mà chim bay mãi mãi.

Từ ấy trong hoa nở,
Đôi giọt sương không trong.
Bên góc trời sao tỏ,
Một đường mây ngập ngừng.

Vì lúc ấy, em ơi,
Chinh chiến cướp một người.
Chiều nay chim bạch câu
Về đậu ở bên lầu.
Một ngọn đèn cô quanh,
Hai mái đầu trắng phau.
Không lẽ trời thu lạnh.
Mà vắng vẻ trước sau!

(Trích “Giếng loạn”, 1939)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời