Gió ơi, xin đừng bứt lá thả rơi
Khiến mùa thu rách nát
Khiến thêm giữa dòng đời
Những bóng hình trôi dạt

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời