Tiếng quạ kêu – tiếng quạ kêu
Khô khét, nôn nao một góc trời chiều
Dòng Chu đừa nắng loá
Bến khuất thuyền neo
Đường len lỏi theo mùi rơm rạ
Xe tôi vòng quanh bóng tre pheo.
Quạ, quạ… quạ, quạ, quạ
Tiếng roi như ném đá
Va vào nhau, cộc lốc, ngổn ngang
Tưởng hốt lên nhìn thấy cả đường gân.
Có làm sao ?
Quán Lào
Mùa bông vải gánh bông đi nghẽn lối
Hàm răng trắng cắn ngon lành vị chua bên quán ổi
Vén mành tre trạm bưu điện bán tem
Một toán xe thồ chuẩn bị đi đêm.
Có làm sao ?
Cầu phao
Cây tre chắn đầu bờ đã cất
Là xuống Kiểu, mây lòng bóng khói nung lò gạch
Bệnh xá nằm nghe đọc báo dưới lùm cây
Bên Sét rào rào lúa đổ cối xay.
Có làm sao ?
Ửng đỏ những nông trường
Vụ cà phê chờ hái
Phần phật lá che xe phân vận tải
Quanh đường hào trẻ ơi ới gọi trâu

Có làm sao ?
A, có có.
Sáng hôm nay pháo ta lại nổ
Thêm hai “ma” phản lực Mỹ đi đời.

Tiếng quạ kêu, tiếng quạ kêu rộn rã
Xe tôi lăn giữa một chiều Thanh Hoá
Mùi ổi thơm quán nhỏ quyến bay theo.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời