Sông vắng lặng, trăng không thuyền xuống bến
Ghé lòng xanh thẫm trúc bên cầu
Xứ thương nhớ nghìn đời e khó đến
Ngựa mỏi rồi nào nỡ thúc đi mau

1936

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời