Chưa dứt mưa trưa, trời sập tối
Đường vào quê bạn, núi day ngang
Mái lau đổ nát ông tiều bỏ
Là chỗ nương chân khách lỡ đàng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời