Cất bước đi nhanh chẳng dám chào
Chiều hè man mác ráng ca dao
Nhìn lui mồ mẹ dần xa khuất
Bạc trắng trời quê một khóm lau

16-12-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời