Mênh mông sầu cũ ngoài thiên cổ
Chịu khuất mành trưa quán lữ hành
Dấu ngựa đường xưa sương lại ố
Tương tư hồn trúc mỏi lên cành

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời