Tặng Bích Khê

Chơi Ngũ Hành Sơn, hỏi cúc tùng
Gió chiều man mác Động Huyền Không
Tìm thơ, ai đã vừa đi ráo
Sót lại rêu xanh lá mấy chồng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời