Còn nửa sai dâu đúng lứa ngài
Để phần cho mẹ chẳng nhường ai
Năm nay bà cháu cùng chung ấm
Làm chiếc chăn tơ rộng phủ hoài

20-7-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời