Hồ Gươm dáng liễu tạc nên “từ”
Phê đỏ hàng bia, phượng Giám Hồ
Tre trúc Nhị Khê từng xướng hoạ
Trong cây Hà Nội có văn thơ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời