Cành san hô gắn trên nền đá chẻ
Đỡ nhánh tùng làm đỉnh núi chon von
Vốn là chất vôi trầm nơi đáy bể
Gió trăng chơi mấy chốc cũng tiêu mòn

12-1987

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời