Vẳng tiếng thôn ngoài trẻ mới sinh
Buồn thu hiu hắt gió lây tình
Cảm thương sản phụ chăn đơn lạnh
Lửa bụt xoè hoa thắp giậu xanh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời