Xuôi bè – Yến Lan

Tháng chạp bè xuôi nước toả dòng
Nửa đêm sương muối xuống mờ sông
Đồi xa chợt lửa khai hoang đỏ
Hơi ấm chuyền theo đến rạng đông

0 Bình luận