Người đi én nhạn khép khoang thuyền
Quê lạ, sóng buồn lắng trăng nghiêng
Lỡ hẹn nghìn xuân lay sắc cũ
Khua rừng ướm dậy tiếng chim quyên

1936

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời