Tiếng ve xối xả ngập không gian
Ngược gió nam non nhạn lẻ đàn
Cái hẹn gặp nhau chưa định chốn
Trời dài mây cũ vẫn lang thang

10-1994

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời