Chấp chới đường thôn lá trúc bay
Sương giăng mù mịt khoa rừng tây
Bỗng nhiên mất hướng đường quê bạn
Lật sách tìm thơ lạnh ngón tay

20-9-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời