Vợ điệu con xem chồng thử kèn
Gò cương chiến sĩ ghé bên hiên
Nắng thu còn ửng đường qua bản
Ngựa nhận thầm hương cỏ tháng giêng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, trung bình: 4,50/5)
Loading...

Trả lời