Bản thân trinh nữ giá bao nhiêu
Mà tự khinh chê cảnh túng nghèo
Em có thử xem là thục nữ
Cầu lông chọn gió luyện tay gieo

18-3-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời