Gió xuân chuốt nhọn bút mai đề
Chợt bóng hoa xuân sớm hiện về
Lắc chiếc lọ sành còn rượu nhín
Vọng lên đỉnh núi cụng vài ly

10-8-1991

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời