Thu buồn, Chức nữ cũng buồn lây
Lệ thấm sông Ngân mấp mé đầy
Muốn kiễng chân lên khều một giọt
Sợ chàng Ngưu xót đổ tràn tay

1-1991

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời