Cải xanh Bắc thảo khéo tay trồng
Cháu nén làm dưa mang tặng ông
Nấu bát canh chua ông húp nước
Tình nhà chẳng phụ chiếc răng long

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời