Nửa đêm đủ vạn kiếp hoa quỳnh
Dâng tạ ơn người nét tuyết trinh
Để tội con ong ngày tháng đợi
Tìm hoa đang rủ xác lưng cành

1-1990

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời