Sáng ra tu hú gọi qua nhà
Có khách Tây Nguyên đến biếu quà
Cảm chút tình thâm không nỡ chối
Gọi con đun nước chóng đem pha

7-9-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời