Mỵ Châu ơi xót chị làm sao
Chỉ biết tin chồng, thấy địch đâu
Chớ oán gươm khua mà sắc lạnh
Cũng đừng tủi với gái đời sau

1972

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời