Giường khuya chăn ấm gối êm,
Gà thưa tiếng gáy, bóng đêm còn dày,
Ngư trương ơi, hãy ngủ say,
Chị nuôi đã có sao mai đứng chờ.

Gió lùa vờ vật khói tro,
Tóc mây bới ngược, bếp lò tay nhen.
Ra nhìn nước giếng múc lên,
Nước trong như mắt mẹ hiền chờ con.
Nghe trong tiếng củi nổ dồn,
Sương đêm lách tách, gió cồn vi vu.
Đẫy rồi xôi thúng, nước lu,
Ngước lên trời vẫn chưa mờ sao rua.
Chị nuôi như gió đầu mùa,
Chân đi động sỏi trời chưa tỏ đường.

Bốn bề cỏ ướt những sương,
Ngại chi chợ Tréo gánh trơn lỡ đò.
Đường ra chợ Cửi quanh co,
Cát bay gió cuốn chân dò bước mau.
Chợ Hôm đất mỡ đường dầu,
Không đi thì nhớ hoa màu miền quê.
Xanh xanh lòng nón mớ chè,
Kéo tà áo mỏng mà che rổ cà.

Qua doi nhìn xuống biển xa,
Ra khơi vào lộng thuyền ta vượt rồi,
Thuyền ơi có mệt sóng dồi
Đuổi theo cánh nhạn dò hơi cá bầy,
Chọn luồng, lái trở mũi quay,
Góp từng con cá cho đầy lòng khoang.
Chị nuôi đòn gánh trở ngang
Nghe thuyền chở nặng, dặm đàng bớt xa.

Chiều nay nồm Quảng thổi ra,
Nghe như có tiếng ruột rà nhắn theo.
Thuyền ơi chưa lỏng tay chèo.
Bếp đang bén gió, lửa reo thêm dòn.
Thuyền ra, xôi xới rá tròn,
Thuyền vào, cơm dẻo canh ngon lại chờ.
Thuyền ra cho lưả sáng lò,
Lửa reo cho cá vào no lòng chài.

Cời than thổi bạt khói cay
Nướng xâu xá nhỏ bàn tay thơm lừng.
Nghe sao thơm tỏi, thơm gừng,
Miền quê đến chốn núi rừng cũng thơm.
Thấm hơi cá ngọt mùi cơm,
Công anh bắt cá thì đơm bát đầy,
Chị nuôi – Chị của lưới chài
Nuôi nhau nuôi trọn một ngày gắng công

Sương đêm lành lạnh cửa sông
Tóc đầm lá sả ngồi hong lửa cời.
Chạn trong đũa bát sạch rồi,
Hiên ngoài vại nước bốc hơi dịu dàng,
Cánh sao về đậu ngọn dương,
Xa xôi như mắt người thương ghé tìm.

Thanh Thuỷ 20-9-1960

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời