Gò rộng bờ nghiêng gió thổi dài
Lửa than lò đúc kết vành đai
Chuông dồn xuống hướng sao lờ lạt
Thức giấc canh ba thắp lửa chài

14-3-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời