Gót sen động khoá song bồn lạnh
Em đến buồm mây vạn dặm chênh
Lửa hoa tâm sự chiều nghiêng cánh
Trút lá rừng hoang xuống thác ghềnh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời