Có những bàn tay nhẹ tưởng mây
Run run đưa gửi, cũng giờ này
Một vài ý nghĩa theo lời địch
Không biết về đâu lắm khắp cây

Thấy những bàn tay như đóa hoa
Trong bao thần thoại ở muôn xa
Không tìm ai cả, trong như ngọc
Thả những chiêm bao nhà lại nhà

Có những bàn tay mang ngón tay
Lạc loài như một cánh chim bay
Mùa đông vèo gió qua bao ngón
Như tủa vào đau hạn vạn ngày

Bàn tay tôi – cả những bàn tay
Đã trải hồn sang bể mộng đầy!
Đã sống ngày hoa, vườn ngát rộng!
Đã mang trời nhạt, hứng mưa bay

Nhưng chẳng cùng chàng một tối êm
Dìu nhau say những phút trang nghiêm
Bàn tay khờ khạo vô duyên quá
Chỉ muốn tin nhau những nỗi niềm!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời