Quả son ngày cưới lại đem lau
Sắc đã tàn theo tiệc tiễn dâu
Ký ức còn nguyên sau nắp đậy
Bao nhiêu năm nén chặt hồn đau

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời