Tình ta còn phải ăn vay
Lấy chi bù sớt đỡ gầy vóc thu
Biệt ly giờ sắp đến mùa
Ích chi, chiếc lá già nua níu cành

1944

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời