Mười tám năm xa phần mộ mẹ
Chị gần sức yếu khó tìm thăm
Cậy đành bụi duối lâu không phát
Góp hộ nhành gai phủ bóng râm

3-1972

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời