Tháng vội tuần trăng khuyết
Người vừa dứt cơn đau
Cỏ xanh đầy ngõ kiệt
Chú cuồng hát nghêu ngao

3-1992

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời