Duyên tiên nào phải chuyện tình cờ
Cởi áo đền hoa khéo vẩn vơ
Cái thế công đường sao chẳng cậy
Đào Nguyên hẳn đã tỏ đường vô

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời