Thành đổ vun măng trúc
Hào lấp ủ mùn thâm
Đường xuất quân Đề Thám
Đỏ ối nông trường cam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời