Nhành liễu xưa thường bẻ trong thơ văn
Tôi đang nhận bên bờ hồ thuỷ điện
Vệt nắng đọng trên bàn tay đưa tiễn
Lung linh thành một dải sông Ngân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời