Khách sạn dành riêng bạn viết văn
Nhìn ra Hắc Hải bãi lau vàng
Đang mùa tan tuyết hoa vườn nở
Chó lạc nhà lâu xúm sủa trăng

9-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời