Tuyết lạc vài bông, đậu cánh màn
Hải đăng từng vệt quét rừng dương
Dọc bờ biển xám lau xao xác
Tiếng sủa mơ hồ lũ chó hoang

20-4-1994

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời