Xanh um cồn sú bãi sông tràn
Cọc lưới cành dương nắng xế chan
Châm điếu thuốc lào không đượm đóm
Bâng khuâng sực nhớ bụi tre làng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời