Đò ngang gối bãi, bóng trăng lồng
Chợ khuất sương chiều mắt trẻ trông
Ta ước như em còn có mẹ
Dẫu cùng đăm đắm một ven sông

1-1974

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời