Hương tạ trời khuya đọng sắc quỳnh
Nửa nghiêng tiền kiếp, nửa lai sinh
Lẫn vào hương khói ba canh mộng
Một cánh phù du lộ bóng hình

Thơ 1994

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời