Chợt tin xuân báo: tiết ươm chồi
Việc nước đang nhiều chẳng phút ngơi
Nghĩ đến xói mòn dau dạ đất
Bảy mươi tám tuổi Bác băng đồi

01-1974

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời