Nắng thêu dần ngắn bóng lùm tre
Con cuốc đâu đây vẳng tiếng hè
Xếp mảnh chăn bông chưa cất vội
Sự đời đêm ngẫm dạ còn se

3-1982

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời